"Influencia de la emoción en la memoria como  índice para el diagnóstico precoz del Alzheimer"
02 Jan

Article La Mañana "Influència de l’emoció en la memòria com a índex per al diagnòstic precoç de  l’Alzheimer"

En l’envelliment no patològic l’efecte modulador de l’emoció sobre la memòria es deteriora, aquest fet és especialment sensible a l’atròfia de l’amígdala i l’hipocamp present en la malaltia d’Alzheimer.

Els pacients amb danys bilaterals a l’amígdala (implicada directament en les emocions) tenen dificultats pel reconeixement de l’expressió emocional, especialment la por i la ira. Donat que les persones amb Alzheimer presenten una atròfia significativa de l’amígdala, el deteriorament del reconeixement de l’expressió emocional és similar al d’aquests pacients amb danys bilaterals de l’amígdala.

En un estudi longitudinal sobre la percepció d’expressions emocionals en pacients amb Alzheimer i demència fronto-temporal es va evidenciar que els pacients amb DTA mostraven un deteriorament en el reconeixement d’expressions facials emocionals a mesura que augmentava el transcurs de la malaltia, i podia explicar-ho el progressiu deteriorament de l’amígdala. Altres estudis evidencien el paper del deteriorament de l’hipocamp (memòria) els quals comporten dèficits en el procés de consolidació que exerceix l’emoció sobre la memòria, és a dir, sobre el record de la informació emocional.

Davant d’aquestes dades s’evidencia que es produeix un deteriorament progressiu en el processament de la informació emocional, i més concretament en el reconeixement del contingut emocional de l’expressió facial. 

S’ha de treballar cap a elaborar estudis de neuro-imatge que ajudin a comprendre millor les bases biològiques del deteriorament afectiu respecte a la malaltia d’Alzheimer. Aquests ajudarien a comprendre la relació entre el tipus de dimensió emocional afectada i l’atròfia de diferents estructures cerebrals, per ajudar a trobar un marcador de l’inici de la malaltia en estadis inicials que reflecteixi el deteriorament, mitjançant variacions respecte a la població no patològica, que puguin estar determinant l’inici i desenvolupament posterior de la malaltia. Aquest fet repercutiria en l’efectivitat del tractament i en la millora de la qualitat de vida dels usuaris amb Alzheimer.

Des de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Lleida es vol promoure la investigació i divulgació científica per tal d’evolucionar en noves tècniques cap al diagnòstic precoç d’aquesta malaltia. L’emoció i la memòria es troben estretament relacionades i són presents en el dia a dia dels usuaris. Per aquest i altres motius rellevants es promou l’estimulació cognitiva des de les primeres fases de la malaltia tenint en compte tots els factors emocionals de la persona i treballant les diferents àrees amb tallers i dinàmiques especialitzats en l’estimulació, gestió i reconeixement emocional.

Maria Puigvert Baró

Psicòloga a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Lleida (AFALL)

Col. 28717